H+H Multibalken är en armerad, massiv lättbetongbalk som används över öppningar i ytter- och innerväggar.

Balken läggs i H+H Blockfix på upplagen samt att stötfogarna limmas mot anslutande block/element. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en
tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm.

Minsta upplagslängd är mellan 100-250 mm beroende på balken längd.

För hållfasthetsklass, märklast m.m. se våra produktdatablad.

Multibalken finns i tjocklekarna 100, 150 och 200 mm.

PRODUKTINFO / DOWNLOADS

Multibalken