20. maart 2019

news

Distriktschef - Stockholmsområdet

Byggmaterial – återförsäljning med bas i Stockholm

H+H Sverige AB är ett dotterbolag i H+H International A/S, som är en ledande koncern i Europa inom utveckling och försäljning av lättbetong. H+H International A/S har en omsättning på ca. kr. 1,6 mdr. och över 1000 anställda. Produktion och försäljning av koncernens produkter sker vid 13 fabriker och 8 försäljningsbolag i Europa.

JOBBET

H+H Sverige AB önskar att stärka sin position inom försäljning till återförsäljare i Mellansverige så som byggkedjor, bygghandel, byggföretag och murare mm. Som distriktschef blir du ansvarig för att skapa tillväxt och optimera försäljningen i distriktet i och omkring Stockholmsområdet.

Som distriktschef kommer du att ingå i ett starkt team med 8 erfarna kollegor i Sverige och Danmark med möjlighet för att göra skillnad i en dynamisk och ambitiös verksamhet. Distriktschefen rapporterar till försäljningschef Jeppe Thranholm.

JOBBESKRIVNING

  •     Försäljning till byggkedjor, bygghandel, byggföretag och murare mm. i distriktet
  •     Skapa tillväxt och uppnå försäljningsbudget
  •     Kundbesök hos existerande och nya kunder i distriktet
  •     Bearbeta ”white spots” och etablera samarbete med nya kunder
  •     Löpande rapportering till försäljningschef Jeppe Thranholm
  •     Feed-back med avseende på marknadsutveckling och nya möjligheter i distriktet.


Läs mer...