Övriga byggnader

Till offentliga byggnader som skolor, sjukhus och vårdhem, eller privata byggnader så som hotell, affärslokaler och kontor har H+H Sverige ett brett produktsortiment som ger idealiska möjligheter att bygga spännande och funktionella byggnader. Kärnan för byggsystemet i lättbetong består av ytterväggar och innerväggar som ger ett sunt och bra inomhusklimat med minimal energiförbrukning. Med H+H lättbetong i väggarna får du även en brandsäker byggnad. Lättbetongen är ett obrännbart material och med lättbetong i stommen får du en byggnad som förhindrar brandspridning och som står kvar efter eventuell brand.

Tillsammans med dig som kund utvecklar vi en optimal stomlösning för ditt projekt.
Våra medarbetare ger professionell rådgivning under projektets alla delar. Ju tidigare vi kommer med i projektet desto större möjlighet har våra projektsäljare att komma med tips och råd om effektivt byggande.

Under E-katalog hittar du all information du behöver om våra produkter.

Yttervägg
Ytterväggar av massiva block, block med integrerad isolering eller element som putsas eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt. Till massiva ytterväggar används H+H celblocket. H+H multiplattan kan också användas till yttervägg men då som en kombinationsvägg med isolering och ett fasadskikt. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

  • H+H Multiplattan
  • H+H Celblocket
  • H+H Termoblocket
  • H+H Väggelementet


Innervägg
Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

  • H+H Multiplattan