H+H Väggelementet är ett våningshögt massivt, transportarmerat lättbetongelement för ytter- och innerväggar

H+H Väggelementet 375 är ett våningshögt massivt, transportarmerat lättbetongelement i densitet 375 kg/m³ i tjocklek 365 eller 300 mm för ytterväggar i enfamiljshus, flerbostadshus, kontor, industri, skolor/förskolor etc. H+H Väggelementet används även som inre, bärande del i kombinationsväggar.

H+H Väggelementet 575 är ett tunnare våningshögt, transportarmerat lättbetongelement i densitet 575 kg/m³ i tjocklek 200, 150 eller 100 mm för innerväggar och som inre, bärande del i kombinationsväggar.

Elementen sammanfogas med H+H Elementfix och monteras med kran eller H+H R'GO. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek blir cirka 3 mm.

Vid behov kompletteras H+H Väggelementet med H+H Multiplattan eller H+H Celblocket i tillexempel gavelspetsar. Över öppningar monteras balkar av lättbetong.

Väggen putsas utvändigt med H+H lättbetongputs, ca. 6 mm med nät, eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörsanvisningar.
Invändigt putsats väggen med H+H Lättbetongputs, ca. 3-4 mm med nät, eller spacklas med H+H Cementbaserat spackel före tapetsering eller tillsammans med målarfilt före målning.