6. septembre 2020

news

Information från H+H Nordics


Som ett led i en effektivisering av den svenska verksamheten omorganiserar vi H+H Sverige AB. Från den 1st september 2020 ingår H+H Sverige under H+H Nordics A/S (tidigare H+H Danmark A/S).

Omorganiseringen innebär ett tätare samarbete med vårt systerbolag i Danmark. Vissa funktioner som tidigare funnits i både Sverige och Danmark kommer att fusioneras ihop.

Genom denna omorganisering kommer vi finna synergier i en större nordisk konstellation och driva verksamheten mer effektivt för att växa ytterligare efter att den rådande pandemi och dess eventuella
effekter har passerat. Omorganiseringen innebär att vi har genomfört en del personalförändringar.

Omorganiseringen kommer inte beröra er som kund. Vi ser däremot att den nya konstellationen kommer att ge den svenska marknaden en fördel då vi nu är en del av ett större team med utökad
support och kunskap.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.


Med vänliga hälsningar

Jacob Lypart, VD
H+H Nordics

 

 

Ladda ner meddelande här