17. March 2020

news

Viktig information från H+H med anledning av COVID-19-epidemin

Kära kunder och samarbetspartners.
 
Vi befinner oss i en situation där regeringen och landets myndigheter har bett oss alla att ta ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.
 

H+H tar detta på stort allvar. För att begränsa risken för smittspridning kommer vi göra vårt yttersta. Samtliga medarbetare som kan arbeta hemifrån kommer att göra det tills vidare.
Alla fysiska möten flyttas fram eller ersättas med telefonmöten alternativt Skype möten.


H+H Sverige AB fortsätter sin dagliga verksamhet
 

H+H kommer att fortsätta sin dagliga verksamhet precis som tidigare. Ni kan, som tidigare, komma i kontakt med oss både på telefon och på mail inom den normala arbetstiden.


I dagsläget upplever vi inte några problem med att få varor från våra fabriker eller några andra problem relaterade till våra leveranser. Frode Laursen, som är vår partner på logistiksidan, är fortfarande i drift dock med de begränsningar som folkhälsomyndigheten rekommenderar, såsom minimal fysisk kontakt och ökad hygien etc.


Vi kommer att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten rekommenderar och kommunicera till marknaden när situationen ändras.

Med vänliga hälsningar

Jacob Lypart
VD