Projektförsäljning och utveckling

Dorthe Storm
Försäljningschef
DST@HplusH.dk
Tlf.: +45 70 24 00 59
   

Fredrik. N. Gottberg
Projektsäljare
fng@hplush.se
Mobil.: 0708 46 25 28
 
   
Jörgen Kildén
Projektsäljare
jok@HplusH.se
Mobil: 0708 24 70 91