H+H Sekretess & cookiepolicy

1. INLEDNING OCH DEFINITIONER
1.1

Din integritet är viktig för H+H. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar dina personuppgifter.

   
1.2 När du besöker och surfar på vår webbplats samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. Detta innebär att H+H är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina per-sonuppgifter.
   
1.3 Varje hänvisning till ”vi” eller ”oss” i denna policy innebär en hänvisning till H+H Sverige AB, 556583-9338 (”H+H”) Kantyxegatan 23, 213 76 Malmö, Sverige
   
  1.3.1 När följande ord och uttryck används i denna policy har de den betydelse som anges nedan om inte sammanhanget kräver något annat:
   
 

 

  • ”dataskyddslagen” avser den lagstiftning, med de ändringar som görs då och då, som skyddar individers grundläggande fri- och rättigheter, och i synnerhet deras rätt till privatliv med avseende på behandling av personuppgifter och som är tillämplig för H+H. Detta omfattar, men är inte begränsat till, Dataskyddsförordningen – GDPR.
 

 

 

 

  • ”GDPR” avser EU:s allmänna dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen).
 

 

  • ”personuppgifter” avser all information som rör dig som registrerad.
 

 

  • ”behandling” eller ”behandlas” avser alla åtgärder som utförs på personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, fram-tagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 
   
 

 

2. VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

 
2.1 Vår webbplats
     
   2.1.1 När du öppnar vår webbplats får vi information om din IP-adress.
   
  2.1.2 Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa webbplatsens funktion och för att erbjuda support till våra användare om våra produkter och tjänster. Läs mer här: Datainspektionen
   
2.2 Våra nyhetsbrev
   
  2.2.1 Om du har gett ditt medgivande till att få vårt nyhetsbrev behandlar vi dina kontaktuppgifter för att tillhandahålla dig nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att få vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken som anges i varje nyhetsbrev.
   
2.3 Våra cookies
   
 

2.3.1

På vår webbplats använder vi cookies för att inhämta och behandla information om din användning av webbplatsen. En del av den information som vi samlar in med hjälp av cookies kan innehålla personuppgifter, till exempel information om din IP-adress.
   
 

2.3.2

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra statistiska undersökningar och webbanalyser som kan användas för att förbättra vår webbplats funktion och användarupplevelsen. (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR)
   
 

2.3.3

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till våra cookies genom att kontakta webmaster. I vår cookiepolicy förklarar vi också hur du kan blockera cookies så att din enhet inte spåras när du besöker vår webb-plats. Tänk dock på att om du blockerar cookies så blockerar du automatiskt vissa funktioner på vår webbplats, vilket betyder att den kanske inte fungerar korrekt.
   
3. LAGRING OCH RADERING
3.1 Alla personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades.
   
3.2 Vi tar bort din IP-adress senast sex månader efter det att den har registrerats av oss.
   
3.3 Vi raderar dina kontaktuppgifter som du har lämnat i samband med prenumerationen på vårt nyhetsbrev senast en vecka  efter det att du har återkallat ditt medgivande till att få vårt nyhetsbrev.
   
3.4 Vi tar bort den information som vi samlar in med hjälp av cookies som innehåller personuppgifter senast sex månader efter det att den har registrerats av oss.
   
   
   
4. DINA RÄTTIGHETER
4.1

Dataskyddslagstiftningen ger dig en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. I detta avseende har du rätt att begära att vi korrigerar eller raderar personuppgifterna eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter, om du anser att de är felaktiga. Dessutom har du rätt att motsätta dig behandling som grundar sig på våra legitima intressen som rättslig grund. Vi är skyldiga att bedöma och agera på din begäran.

Du har dessutom rätt till dataportabilitet om det skulle bli relevant.

   
4.2

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du har anledning att tro att behandlingen av dina personuppgifter inte överensstämmer med dataskyddslagstiftningen. Kontaktinformation till Datainspektionen är:

Datainspektionen (Postadress)
Box 8114
104 20 Stockholm
 

Besöksadress
Drottninggatan 29, plan 5

Ring: 08-657 61 00
Mejla: datainspektionen@datainspektionen.se

Ordinarie öppettider: måndag–fredag kl 9–15, lunchstängt kl 11.30–12.30.

Organisationsnummer: 202100-0050

   
   
5. KONTAKTUPPGIFTER
5.1 Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta webmaster.