H+H Celblocket - ett massivt lättbetongblock till bärande vägg eller utfackningsvägg i enfamiljshus, flerbostadshus, kontor, industri och skolor/förskolor etc.

Blocken sammanfogas med H+H Blockfix. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm.

Väggen putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Den tunnputsas eller spacklas invändigt.

H+H Celblocket finns i olika densitet, 275 kg/m3, 375 kg/m3 och 535 kg/m3.

Till källarväggar används H+H Celblocket i densitet 535kg/m3. Blocket kan även användas ovan mark i väggar som utsätts för större laster.