H+H Celbalken är en armerad, massiv lättbetongbalk som används över öppningar i ytter- och innerväggar.

Balken läggs i H+H Blockfix på upplagen samt att stötfogarna limmas mot anslutande block/element. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm.

Minsta upplagslängd är mellan 200-300 mm beroende på balken längd.

För hållfasthetsklass, märklast m.m. se våra produktdatablad.

Celbalken finns i tjocklekarna 250, 300 och 365 mm.

PRODUKTINFO / DOWNLOADS

Celbalken