Gruppbyggda småhus och radhus

Byggsystem för gruppbyggda småhus och radhus

Byggsystemet för småhus är ett byggsystem i lättbetong för enbostadshus i en till tre våningar. Det tillämpas för radhus, parhus och friliggande hus. Det kan även användas vid markbostäder i en eller två våningar och då med mellanbjälklag av betong. Byggsystemets delar består av ytterväggar och innerväggar.


Under E-katalog hittar du all information du behöver om våra produkter.


Yttervägg
Ytterväggar av massiva block, block med integrerad isolering eller element som putsar eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt. Till massiva ytterväggar används H+H celblocket. H+H multiplattan kan också användas till yttervägg men då som en kombinationsvägg med isolering och ett fasadskikt. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

  • H+H Multiplattan
  • H+H Celblocket
  • H+H Termoblocket
  • H+H Väggelementet

Innervägg
Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

  • H+H Multiplattan