Flerbostadshus

Byggsystem för flerbostadshus

I byggsystemet för flerbostadshus ingår ytterväggar och innerväggar. Ytterväggen byggs som en utfackningsvägg i lättbetongblock med en bärande stomme av betong. Icke bärande innerväggar kan limmas med H+H Multiplattan.

Under E-katalog hittar du all information du behöver om våra produkter.

Yttervägg
Utfackningsvägg av massiva block eller block med integrerad isolering som putsar eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt. Till massiva ytterväggar används H+H celblocket. H+H multiplattan kan också användas till yttervägg men då som en kombinationsvägg med isolering och ett fasadskikt. Bärande och lägenhetsskiljande väggar samt bjälklag görs i betong.

  • H+H Multiplattan
  • H+H Celblocket
  • H+H Termoblocket

Innervägg
Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

  • H+H Multiplattan
  • H+H Väggelementet