Återförsäljare

Jeppe Thranholm
Försäljningschef
jth@HplusH.dk
Tlf.: +45 70 24 00 70
   
   
Fredrik. N. Gottberg
Projektsäljare
fng@hplush.se
Mobil.: 0708 46 25 28
Benny Carlsson
Distriktschef
bca@HplusH.se
Mobil: 0723 88 00 37