10. januari 2023

news

Uppgradering av Wittenborn

Under andra halvåret 2022 startade vi den första av flera uppgraderingsfaser i en av våra fabriker i Wittenborn, Tyskland, inklusive utbyte av flera autoklaver.
 
Projekten är nu klara, alla autoklaver är i bruk och vi ökar produktionen. Teamet har arbetat otroligt hårt under de senaste månaderna för att planera och
genomföra dessa viktiga projekt och är nu engagerade i att återställa Wittenborn till full volymproduktion.