H+H Putssystem - speciellt utvecklat till lättbetong

H+H Primer

För grundning av lättbetong innan putsning.

Åtgång: 0,03 l/m²

Klar

H+H Lättbetongputs

Fiberarmerad fasadputs. Kan filtas som slutputs

Åtgång: 1,1 kg/mm/m²

Vit

H+H Putsnät

För armering av puts, läggs in i det första putsskiktet.

Vit

H+H Universalgrundare

För grundning av lättbetongputsen innan H+H Silikonhartsputs.

Åtgång: 0,3l./m²

Vit (NCS S 0003-N)

Kan infärgas enligt NCS-systemet.

H+H Silikonhartsputs

Dekorationsputs

Åtgång: 2,2 kg/m², kornstorlek 1,5

Åtgång: 1,0 kg/m², kornstorlek 1,0

Vit (NCS S 0003-N)

Kan infärgas enligt NCS-systemet.

H+H Bottenlist

Til övergång mellan puts och sockel

PVC-vinkel med droppkant och nät 12x15 mm x 100 mm(nät)

Längd 2500 mm

Vit

H+H Hörnprofil

Tillförstärkning av hörn och vid öppningar.

PVC m/nät, 80 x 120 mm

Vit

H+H Dilatationsprofil

Mellan rörliga konstruktioner

PVC m/nät 100 x 100 mm

Vit

PRODUKT-INFO/DOWNLOADS

Putssystem - specificerad