H+H Termoblocket ett lågenergiblock med integrerad isolering

H+H Termoblocket är ett lågenergiblock med integrerad isolering som används till bärande vägg eller utfackningsvägg i enfamiljshus, flerbostadshus, kontor, industri och skolor/förskolor etc.

H+H Termoblocket har ett 3-i-1 system som är isolerande, bärande och brandsäkert. Blocket kan fås med U-värdet 0,09 W/m2K, 0,13 W/m2K och 0,18 W/m2K, vilket gör att blocket passar utmärkt för lågenergi - och passivhus.

Blocken sammanfogas med H+H Blockfix. Väggen putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Den tunnputsas eller spacklas invändigt.