H+H celblocket

H+H celblocket är vårt massiva lättbetongblock som används till bärande vägg eller utfackningsvägg. Med det får du en tung och massiv stomme, ett välbeprövat byggsystem med robusta konstruktioner som resulterar i ett lufttätt och energisnålt hus.

H+H celblocket sammanfogas med H+H tunnfogslim. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm.

Ytterväggar av H+H lättbetong putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

 

Inspiration, produktdata, arbetsanvisningar och detaljritningar finns på sidan Downloads.

H+H termoblocket

H+H termoblocket är ett energiblock med integrerad isolering som används till bärande vägg eller utfackningsvägg. H+H termoblocket har ett 3-i-1 system som är isolernade, bärande och brandsäkert. Med de låga u-värdena på blocket passar det utmärkt för lågenergi- och passivhus.

H+H termoblocket sammanfogas med H+H tunnfogslim. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm.

Ytterväggar av H+H lättbetong putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

 

Inspiration, produktdata, arbetsanvisningar och detaljritningar finns på sidan Downloads.

H+H väggelementet

H+H väggelementet är ett våningshögt massivt lättbetongelement. Det är en ekonomisk lösning till större byggprojekt som ger en tung massiv stomme, ett välbeprövat byggsystem med robusta konstruktioner som resulterar i ett lufttätt och energisnålt hus.

Elementen sammanfogas med H+H elementlim och monteras med kran. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek blir cirka 1 mm. Vid behov kompletteras H+H väggelementet med H+H multiplattan eller H+H celblocket när standardbredder inte passar in i måttkedjan.

Ytterväggar av H+H lättbetong putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

 

Inspiration, produktdata, arbetsanvisningar och detaljritningar finns på sidan Downloads.

Kombinationsvägg

H+H multiplattan och H+H celblocket kan användas i kombinationsväggar där utsidan isoleras med mineralull. Utanför isoleringen lämnas en luft- och dräneringsspalt. Fasadskiktet består normalt av fasadsten. H+H multiplattan eller H+H celblocket sammanfogas med H+H tunnfogslim. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är cirka 2 mm. Fasadstenen kramlas till lättbetongväggen.

Ytterväggar av H+H lättbetong putsas med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar. Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras H+H lättbetongbalkar.

 

Inspiration, produktdata, arbetsanvisningar och detaljritningar finns på sidan Downloads.

 

Tre typer av väggar