H+H Väggelementet

H+H Väggelementet är ett våningshögt massivt, transportarmerat lättbetongelement för ytter- och innerväggar i enfamiljshus, flerbostadshus, kontor, industri, skolor/förskolor etc. H+H Väggelementet används även som inre, bärande del i kombinationsväggar.

Elementen sammanfogas med H+H Elementlim och monteras med kran. Limmet är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek blir cirka 1 mm.

Vid behov kompletteras H+H Väggelementet med H+H Multiplattan eller H+H Celblocket när standardbredder inte passar in i måttkedjan. Över öppningar monteras balkar av lättbetong.

Väggen putsas utvändigt med H+H lättbetongputs eller kläs på en lämpligt ventilerad klimatskärm med till exempel fasadsten, träpanel, fasadplattor etc. enligt respektive leverantörs anvisningar.
Invändigt spacklas den före målning eller tapetsering.

 

DATA

Längd: 300-600 mm

 

Höjd: 2120 och 2520 mm. I tjocklek 365 mm finns även bröstningshöjder 810 och 1110 mm

 

Tjocklek: 100, 150, 200, 300 och 365 mm

 

För standardmått, hållfasthetsklass, u-värde m.m. se våra produktdatablad.

 

Downloads

Bookmark and Share