Teknik och Miljö

På denna sida har vi samlat all vår information av teknisk karaktär.

Material för nedladdning finns under Downloads. Där finns information om ljud, infästningar,
u-värde, puts och ritningsdetaljer för Bostäder och Kombinationsväggar med H+H lättbetong och tegel.

Under Downloads finner du även alla våra produktdatablad och arbetsanvisningar.