Svenska Stenhusföreningen

H+H har tillsammans med entreprenörer som bygger stenhus i lättbetong bildat Svenska Stenhusföreningen.

Föreningens syfte är att:

  • göra det enkelt för konsumenten att hitta företag som bygger stenhus
  • lyfta fram stenhusets unika egenskaper som stommen i lättbetong ger
  • skapa en image och styrka så leverantörer, konsulter och övriga aktörer ser medlemsföretagen som en auktoritet i byggandet av småhus
  • Opinionsbilda för stenhus

 

Hitta din stenhusleverantör hos Svenska Stenhusföreningen

Läs mer om Svenska Stenhusföreningen på hemsidan

www.svenskastenhusforeningen.se