Detaljritningar för H+H lättbetong

Under downloads finns ett antal detaljritningar i pdf och dwg format för H+H lättbetong i Bostäder och H+H lättbetong i hallbyggnader.

I "Ritningar Bostäder Generella Anvisningar" finns beskrivet i text generella anvisningar för bland annat anslutning till grund, puts och ytbehandling samt uttorkning.

I "Ritningar Hallbyggnader Generella Anvisningar" finns beskrivet i text generella anvisningar för bland annat anslutning till grund, montage, puts och fasadbehandling samt uttorkning.

De tekniska detaljritningarna är exempel på principlösningar för vilka viktiga byggnadstekniska krav kan uppfyllas. För tillämpning behövs också en ingenjörsmässig bedömning om detaljen är tillämplig i det specifika fallet. Ritningsdetaljerna kan fritt laddas ner, användas och bearbetas. Tekniskt konsultansvar för ritningarna vid användning åvilar användaren.

Detaljritningar för kombinationsväggar med H+H lättbetong och tegel

Under downloads finns ett antal detaljritningar i pdf och dwg format för kombinationsväggar med H+H lättbetong och tegel.

 "Putsade homogena blockmurverk av lättbetong utgör en modern utveckling av den traditionella putsade stenväggen. Genom att förbättra väggens värmeisoleringsegenskaper jämfört med äldre tiders murverkskonstruktioner kan moderna krav på energihushållning och komfort tillgodoses. Blockformatet ger en rationell uppmurning, lättbetongen är lätt att forma på plats, om man t.ex. vill göra fönstersmygar som breddar sig inåt i rummet, eller mura ut lister vid takanslutningen.


För det fall man vill ha tegelfasader är lättbetongen ett utmärkt val som bakmur. I denna väggtyp väljs normalt att lägga in ett isolerande skikt mellan fasadmur och bakmur, av mineralull. Kombinationsväggar med fasadtegel, oorganisk isolering och bakmur av lättbetong bygger också vidare på traditionell stenbyggnadsteknik, och kan ges utmärkta egenskaper med tanke på moderna energihushållnings- och komfortegenskaper."

Tomas Gustavsson
(Tomas Gustavsson konstruktioner AB)

 

De tekniska detaljritningarna är exempel på principlösningar för vilka viktiga byggnadstekniska krav kan uppfyllas. För tillämpning behövs också en ingenjörsmässig bedömning om detaljen är tillämplig i det specifika fallet. Ritningsdetaljerna kan fritt laddas ner, användas och bearbetas. Tekniskt konsultansvar för ritningarna vid användning åvilar användaren.