Produktnyhet på Nordbygg
(10-04 | 2018)

På Nordbygg 2018 introducerar H+H Termoelementet™

Med introduktionen av H+H Termoelementet™ bygger vi vidare på den erfarenhet vi igenom de senaste åren har uppnått med H+H Termoblocket™ - och det är i en ännu mer rationell version.

H+H Termoelementet™ och Termoblocket™ är baserat på samma 3-i-1 massiv block-princip, som kombinerar lättbetongens välkända och solida egenskaper med en kärna av isoleringsmaterial. Samlat sett ger det en vägglösning, som i ett arbetsflöde uppfyller kraven av en effektiv isolering och ett rationellt montage.
Produkten förväntas vara tillgänglig på marknaden under 2018.

Select existing web content or add some web content to be displayed in this portlet.