Nytt verktyg för projektering
(01-07 | 2016)

H+H lanserar idag en ny websida med detaljritningar

H+H lanserar idag en ny websida med detaljritningar, för att underlätta för de som projekterar i lättbetong - www.HplusH-projektering.se

 
Sidan är uppbyggd med en överskådlig navigation och ger den som projekterar möjlighet att hämta de senaste detaljritningarna från H+H både som .pdf- och .dwg-filer. Vi kommer löpande att utveckla innehållet för att också innefatta information om brand, ljud, statik  m.m.

Select existing web content or add some web content to be displayed in this portlet.