H+H Koncernen

Kärnverksamheten i H+H koncernen är produktion och försäljning av lättbetong (Autoclaved Aerated Concrete, AAC).

H+H koncernen består av moderbolaget H+H International A/S samt dotterbolag i Väst- och Östeuropa.
 

Moderbolag
H+H International A/S

 

Västeuropa
H+H Belgien SPRL
H+H Danmark A/S
H+H Deutschland GmbH
H+H Finland Oy
H+H Benelux B.V.
H+H Sverige AB
H+H UK Limited
  

Östeuropa
H+H Polska Sp. z o.o.
H+H Slovenská republika s.r.o.
OOO H+H, Rusland