Innervägg

H+H multiplattan är ett massivt lättbetongblock som används till bärande och ej bärande väggar i småhus, flerbostadshus, kontor, industri och skolor/förskola. Den används även till att bygga inredningar såsom hyllor, köksöar, spiskåpor och inredning i badrum. Blocken sammanfogas med H+H tunnfogslim. Det är ett lim som är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är ca 2 mm. H+H multiplattan tunnputsas eller spacklas invändigt före tapetsering eller målning.

H+H multiplattan som innervägg effektiviserar byggprocessen och ger lägre kostnad.
H+H multiplattan med tjocklek 100 mm används som bas i vårt system för innerväggar. Du får en massiv innervägg med H+H multiplattan. Monteringen är snabb och enkel och kan utföras innan ytterväggen är på plats.


Fördelar med H+H multiplattan som innervägg:

 •     Snabbt montage, ger kortare byggtid
 •     En tung och massiv innervägg
 •     En oorganisk vägg som inte kan ruttna eller mögla
 •     H+H multiplattan ger ett sunt och bra inomhusklimat
 •     En brandsäker vägg
 •     Enkelt att göra infästningar i väggen
 •     Ljuddämpande

H+H multiplattan för kreativ och funktionell inredning

Med höga krav på både form och funktion har H+H multiplattan redan visat sig vara ett av de mest flexibla byggmaterialen på marknaden. Vare sig du är hobbysnickare eller yrkesverksam kan du lätt och enkelt utnyttja H+H multiplattans stora flexibilitet för att skapa nya, spännande inredningar – oavsett om det gäller
nybyggnation eller renovering.


H+H multiplattan är okänslig för vatten och värme och är lätt att bearbeta.
Den kan användas till många olika inredningsändamål i husets olika rum, som t ex:

 •     Spiskåpor
 •     Köksdelar
 •     Köksöar
 •     Inredning i badrum
 •     Mellanväggar
 •     Hyllor
 •     Inbyggnad av spiskassetter

 

För inspiration se vår broschyr Multiplattan interiör under Downloads. Där hittar du också pdf:er med arbetsanvisningar och produktdatablad. Mer info om produkte finns på produktsidan 
H+H multiplattan.

 

Effektivisera byggprocessen med H+H Väggelementet till innerväggar

Effektiv byggprocess, god arbetsmiljö

 

H+H Väggelementet som är ett våningshögt massivt, armerat lättbetongelement passar utmärkt till innerväggar i flerbostadshus.

 

Med H+H Väggelementet får du en massiv innervägg som är helt oorganisk. Monteringen är snabb och enkel och kan påbörjas strax efter att ovanliggande bjälklag är monterat, innan ytterväggen är på plats! Det effektiviserar byggprocessen.

 

H+H Väggelementet finns i olika tjocklekar och passar också till ytter- och innerväggar i enfamiljshus, kontor, industri, skolor/förskolor etc.

 

Med montagevagnen H+H ERGO introducerar vi nu ett verktyg som enkelt och snabbt kan montera H+H Väggelementet i både flerbostadshus och småhus. H+H ERGO hjälper dig genom hela processen från att lyfta elementen från pallen till att de är monterade och den kan lätt köras av en enda person. Bättre arbetsmiljö med mycket färre manuella lyft på arbetsplatsen är en av många fördelar. 

 

Fördelar med H+H Väggelementet som innervägg:

 • Snabbt montage, kortare byggtid
 • Monteras tidigt i byggprocessen
 • God arbetsmiljö, inga tunga lyft
 • En tung och massiv innervägg
 • Oorganisk vägg
 • Sunt och bra inomhusklimat
 • En brandsäker vägg
 • Enkelt att göra infästningar i väggen

 

Mer om H+H ERGO