Produktion av H+H lättbetong

Vid produktion av H+H lättbetong används minimala mängder energi.

Generellt kräver lättbetongproduktion endast 180°C. Stora delar av den värme som används till "bakningen" av produkterna, återvinns i autoklaverna, som är välisolerade. Ut över denna återvunna värme skapas all ytterligare värme via naturgas. På detta vis minimeras CO2 utsläppet vid produktion av H+H lättbetong.