Miljöbedömda produkter

H+H Sveriges produkter är bedömda och anslutna till olika miljödatabaser.

 

H+H är anslutna till BASTA-systemet. BASTA-registrering innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. I BASTA:s databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll.

 

H+H:s produkter är också miljöbedömda hos Byggvarubedömningen. https://www.byggvarubedomningen.se