CE-märkning

CE-märkning och Byggprodukter med bestyrkta egenskaper

De harmoniserade produktstandarderna för sten- och blockprodukter ( SS-EN 771-1 - 771-5 ) kräver att produkterna CE-märks. Det innebär att de enligt BKR 1:4 har så kallat bestyrkta egenskaper.

En produkt med bestyrkta egenskaper behöver inte provas vid mottagningskontrollen på arbetsplatsen (BKR 2:62). Andra produkter måste däremot provas med avseende på tunghet, mått, tryckhållfasthet och volymbeständighet.

En annan fördel med att bestyrkta produkter är att lägre värden på partialkoefficienterna får användas vid dimensioneringen av murverket (BKR 6:3123). Det innebär att ca 25% högre materialvärden kan utnyttjas jämfört med motsvarande produkter som inte har bestyrkta egenskaper.

CE-märkningen av en produkt innebär också att produkten kan saluföras på lika vilkor i alla länder inom den europeiska inre marknaden. Detta är ytterligare en fördel.

Blockprodukterna från H+H är CE-märkta. Det innebär att de således har bestyrkta egenskaper och att de har konkurrensfördelar jämfört med produkter som inte är CE-märkta.