Produkter

H+H Sverige AB:s breda produktsortiment ger idealiska möjligheter till alla typer av konstruktioner så som enfamiljhus, hallbyggnader, flerbostadshus, gruppbyggda småhus/radhus och övriga byggnader som skolor, sjukhus etc.
    
Kärnan i konceptet är de massiva ytter- och innerväggskonstruktionerna och ytterväggskonstruktioner med integrerad isolering. De bildar grunden för ett sunt och bra inomhusklimat med minimal energiförbrukning.

  • Miljövänligt
  • Flexibelt
  • Brandsäkert
  • Värmetrögt
  • Välbeprövat
  • Bärande
  • Oorganiskt

 

Vår sortimentlista samt produktdatablad och arbetsanvisningar finns under

Downloads
.

 

Bookmark and Share