Projektutveckling - H+H Nordic

Thomas Bøg-Jeppesen, Nordic Project Manager
tbj@hplush.dk
Mobil: +45 20 43 35 02


Projektutveckling H+H Nordic

Avdelningen riktar sig framförallt till arkitekter, konstruktörer, projektrådgivare och byggherrar som arbetar med projekt där lättbetong kan ingå.

Avdelningen på H+H Nordic kan bidra med inspiration och alternativa lösningar för byggprojekt samt gratis rådgivning på arkitektkontoret, byggarbetsplatsen eller per telefon.

Du kan bl.a. få veta mer om våra lättbetonglösningar enligt nedan:

  • Termoblocket: Marknadens bäst isolerande 40 centimeters lättbetongblock med integrerad isolering.
  • H+H ERGO: När du önskar införliva effektivitet och säkerhet på byggprojekten från början.